Địa chỉ: Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 01693279626
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Lai Hạ

Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
01693279626
c0laihalt@bacninh.edu.vn